ĐK: A vê Maria, ôi Mẹ La Vang, con xin kính dâng Mẹ, cùng dâng Mẹ cành hoa tươi thắm. A vê Maria, ôi Mẹ La Vang, con xin kính dâng tràng chuỗi Mân Côi.

1. Kình mừng Maria . Mẹ đầy ơn phúc , Thiên Chúa ở cùng bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ và Giê su con lòng bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nầy và trong giờ lâm tử. A men.

2. Chúng con hát mừng ca danh Mẹ. Mẹ là người nữ không mắc tội gian trần. Là ánh thái dương chiều rọi mọi nơi. Là hương xuân ân tình tràn đầy ơn phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.