ĐÊM GIAO THỪA Nam ĐỨC TIN 2013 – Tà Pao is a reference danh an area Núi Rừng part Xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận. Theo tiếng Dân Tộc K’Ho, the Tà Pao that “Giấc Mơ Đẹp”. When nghe to a reference danh Tánh Linh is the ai are known an Huyền per bao năm Kho hàng Còn Floating Sóng with the following Nan Phà Rừng and lâm tặc. Rather than the people ta less known reference danh “Tà Pao”.

Tượng Đức tôi Tà Pao be Đức Cha Piquet, Giám the Giáo Phan Nha Trang as the License and success khánh day 8.12 năm Kho hàng Còn năm 1959. Số people to a request Nguyễn here rai rác and has compute compound personal rather than the no đông đảo. However, after that some of people at all Lương Lan teachers up to this request Nguyễn and xin trên when seen Scene u Sáu pain thưởng, be tôi cấm multiple trên lanh, the danh tiếng tôi Tà Pao day as lan wide khap noi. Số people operating Hương for the right tôi day as đông Đúc. Nhất that every day 13 row tháng, will have the organization operating Hương.

Even Người Việt, way this 4 năm Kho hàng Còn, in the chuyen xe guest follow the word Huế into Ban Mê Thuột, be nghe chủ xe are La Lai xe of company “111. Nguyễn Trãi “ke chuyen for Đức tôi Tà Pao: gia families of this first this is the perfect lương Dân, after have a member in Gia Định seen stock nan y, chua trị at Bệnh Viện Chợ Rẫy and many others Bệnh Viện but bookmark Bó tay, anh ta nghe people ta say try to up to request xin tôi Tà Pao. In time being chán nan and bi line Thương together, anh len tron gia families to find for Tà Pao. Which time, line up Núi Con is the line doc and set Đá rather than the no co bac cấp such as now. When to ‘mủ ở chân Núi, anh bò each chang to up up to the right tôi. Suốt hai ngày Cập index nhồi tôm bài hát and Uông nuoc filters Cảm Hội, people are back măng Bệnh. Ma just after a ĐÊM Quy packages and the right hơn Khoc tôi, hát ra anh Cảm see khoe powerful, do not have nothing Triệu stock of a people Bệnh. Anh return PN in topology Ngô Ngang of both Giồng them. With an Niệm con trai thiếc Sắt absolute into Đức tôi, anh theory recovery not only Vợ con, but still at all all gia toc following Đạo. Words that, in the following Chiếc xe guest of company “111. Nguyễn Trãi “Ban Mê Thuột of will be chưng Ảnh icon Đức tôi Tà Pao.

Actual their flag and có thể người đàn ông, me be Hiệp Sĩ Đại Thánh Gioan Baotixita giá Lê Đức Thịnh Invitation follow Tham project “Move Canh Thức Giao Thừa Năm Đức Tin inside tôi Tà Pao” into Dip Tết Dương lịch recent qua.

Xuất playing the word Huế, following 2 day line count ruồi above Quốc lộ 1 out of 1 Ngàn traversal numbers, with the really instructions of many people, we on to ‘Ngã Ba 56 Bình Thuận, đang up extra 60 traversal the number of up to Trần Thị Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, from which to find for Tà Pao.

From a field Đất hoang vu, less people lui to ‘. But when guest operating Hương crash for will become and will be Sam uất, MUA BÁN TAP giấc ngủ ngắn. Mặc even ven Núi but as some of the people Subject here, you giá Đất fields of this now using with the Thị trấn Lạc Tánh.

Move an past around Núi, words mủ ở chân Núi follow up Đài Đức tôi have two con line follow up the word Hải Bến, right that 429 level is on building năm Kho hàng Còn năm 2007, left with 400 level is on building năm Kho hàng Còn năm 2010. Doc according to the Buc Tường Thanh Co paste the following message suggested guest operating Hương do not with the following MUA BÁN people Buôn Bán Vertical following line follow up Đài Đức tôi to avoid state chèo drag give take Trat order and really Yên static for every people request Nguyễn. Chính because of This, in cha Quản Xu Đồng Kho Phaolô Nguyễn Văn Hiếu giving, Primary Ngãi has been the people Subject local operating treo because of prevent có thể job Buôn Bán their.

The quen with the Bầu instruments of La Vang the following actions DIP Hương, at Trung Tâm Hạnh Hương Đức tôi Tà Pao rằng Khắc unknown. Theo programs will be on time 9 maximum will have the right Cảnh expressions tôi, and Thanh Le Đôn Giao Thừa on time 12 hours. But until 6 hours maximum, chung around Trung tâm Bạn still very thưa thớt, can only some of the tu Sĩ and exchange Đoàn co trach nhiem show interfaces and a few Chung Ngàn teachers Dan. Ma index following 1 tiếng đồng hồ, per Đoàn xe join đuôi Interoperability for crashed, CA Khuôn Computer Trung Tâm Hạnh Hương chen Chúc people. Else ra, words Tà Pao have an con line turn off Go to Phương Lâm and fields dài Khánh, Sài Gòn much almost, just a few hours clock start xe.

Do not 9 hours maximum, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám the Giáo Phan Nha Trang chủ really Đoàn Rược Kiều Đức với tôi rằng lâu Trọng Tứ PN entry service Trung Tam Tiến for Quang Trưởng, Đội kèn Giáo Xu Phú Lâm rầm rộ Lead Đoàn Rược, following is the other Đoàn can and tu Sĩ Nam Nữ.

Theo events that between 20 Ngàn people join project, you should Foundation index preparation 21 Ngàn traversal nen, but amount guest operating Hương qua đông, Ước Chung up to ‘between 30 Ngàn people, làm then the number of nen not enough for all moi nguoi. Both, DIP of this Hiệp Sĩ Đại Thánh Gioan Baotixita giá Lê Đức Thịnh Trào Tặng 21 Ngàn Chiếc Tràng sequence làm Chính Đức Thánh Cha as the License are not enough for guest operating Hương.

Programs Diễn Nguyễn Tử 21giờ up to 22giờ30 làm Hội Lines Đức Maria tôi Hy Vọng Phú Trạch, an thành phố Đồng Hới, but không làm trẻ Báo Cha Giuse Maria Huy Kim Sang set as Linh Đạo Đức Hồng Y of Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. The following is the tiết the Nữ tu regular community theme Long Mến ask and thiếc Tưởng absolute into tôi Maria, tôi of NTC and hope, tôi always đoái Thương and cấm lanh cho con letters tôi, first is the people Sung Mo and Cháy to a request Khan together at Me Linh reference Đức tôi Tà Pao this.

In the Tuyên Xung Đức Tín, Hiệp Sĩ Đại Thánh giá instead mat Cộng Đoàn operating Hương Chia sẻ: Qua Nghi expressions rua toi “, Chung ta nen Đôn nhận invention such as the icon of Đức Tin where Thiên Chua Ba Ngôi. Words that, we are all packages steps follow in light Chua Kito, expired Lòng tin Tưởng and Phố Thác Đội Minh where user. Con line Đức Tin Primary that con line in doubt chan first instruction give up to our with the chua and the Thánh tren troi …

Bài hát Đức Tin hom nay be a Thạch Độ Cực Period problem children, people con be chao đảo because of the teaching and perform Giảng operating sai Communication, Trí Tuệ hoang mang, left tim Hoàng Vì vậy, conversations bài hát become and will be empty and wireless definition due con people reject Thiên Chúa. Hội Thánh such as Chiếc Thuyền being seen Côn Bảo về …

Giáo Hội khai extended Năm Đức Tin as to improve Prop Đức Tin, but không elements of our to know what we regular lộ niem tin an way tron ​​vẹn on Chua Giêsu Kito. Bà element of the main Năm Đức Tin are: – Tai Khám Phá, the contents Đức Tin; – Cầu Nguyễn and actions cu Đức Tin; – Make stock Tà Cú can for Đức Giêsu Kito, Đặng Cửu degrees mirror type … ”

Sáu sections Diễn Nguyễn to Ngòi khen tôn vinh tôi, add Đoàn steps to the Cảnh expressions and request Nguyễn Đỗ Hội Lòng Thương Xót Chùa Phú Trạch. After the same various Hát up lesson Nữ Vương Hòa Bình, add Đoàn together various Sam Hoi and request Nguyễn, together various reading Kinh tin Kính to various together Tuyên Xung Đức Tin before step into Suy Gam mau Nhiệm Năm Su Vui. Tràng sequence người đàn ông coi Dâng up tôi with all Lòng tin ask and Sot hát.

Are in Time minute Thiềng Liềng of this, following Tràng sequence người đàn ông coi as String Kinh Thương Xót, all for all people Quy goi to Vịnh really system Hội An Nan because of the following what have Minh xuc range to ‘chua, as the lost Lòng chua, up to nỗi Côn One of the Ngãi non Down Trần gian to Cửu Chuộc cho we.

Right on time Giao Thừa, move qua an nam moi, năm Kho hàng Còn Đức Tín, Thanh Le tạ Long important làm Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám the Giáo Phan Nha Trang chủ TE.

Trọng token Giảng Lễ, Đức Cha chủ Tế click powerful: “Lợi Chùa in first day of new years as Move to ‘cho we phúc Lãnh Special. Chùa Chúc phúc cho we, muon loi chua, me xin Chúc Anh Chi em be more than trên Lãnh of chua. Trọng Thanh Le of this, we request Nguyễn cho Tổ Quốc is Thái Bình, hạnh phúc really. Ve Ben tôi hom nay, chung ta Chiêm Ngam gương chiếu đầy trên phúc of tôi, xin tôi cho măng up to our phúc Lãnh of chua. Parent is a user guide add Đoàn signals useful in Năm Đức Tin this. Our tổng hop for this, the right tôi tà Pao in ĐÊM Giao Thừa linh thiêng of this, every one people will have a Khát echo request xin really Bình một hạnh phúc cho individual Minh as well as cho Tổ Quốc body ask of our. Parent is the people Kiên Firmware Niệm into Đức Kito, Nho then tôi exceeded bao bài hát Gió conversations Đội. Direction of about the parent, moi nguoi we Hạnh interfaces and Hoch questions about the destination tôi về Đức Tin. ”

Index hai tiếng “Xin Vang” of tôi show all for all into Niệm Thiên Chua all features. Đức Cha chủ Tế Chia Sẻ 3 terms with the add Đoàn:

“- Tôi have an Đức Tin Firmware yellow because of tôi always listening Lợi chua. Please ask Mến chua expired Long, expired linh Hớn, expired locations Khon, since Lợi chua that su bài hát. – Nhớ Kiên Firmware in Đức Tin, tôi ask Mến and always Hạnh identifier for Dân Tộc of tôi. Parent Hạnh identifier VI initial of Me, Dân Tộc, which chua selection to store Giêsu con tôi sinh ra be. -Tôi Hạnh identifier because of traditional Gia Định, line toc Đạo đức of Me, an gia families hạnh phúc. Hàng Nam, Đồng toc tôi have a traditional up Đền Thọ Giêrusalem to request Nguyễn, tôi do not follow one Minh, which tôi follow along with the whole them row, Cung Chua Giêsu Thánh Giuse and.

When sinh Chua Giêsu in treo Lua Mạng Cỏ problem ngheo, but tôi Văn Kiên Firmware Lòng into Thiên Chua, thiếc Tưởng that Đức Giêsu policy is the con Thiên Chua, tôi cannot ông buồn tui. ”

Sau Thánh Lễ, Đức Cha chủ Tế as the License nuoc Thánh and Ray up add Đoàn, most Rua clean all the toi failed to which moi nguoi the range, to have an tâm Bạn Hồn in clean up to most with the way Chùa Một Firmware yellow in Năm Đức Tin of this . Ngãi are the Trào License Lãnh of Đức Thánh Cha cho Trung Tâm Thánh Mẫu Tà Pao .

Thanh Le the end time time almost 2 hours present, all people for in ra Long Vân, but Unknown bao saved Luyến tôi.