Chiều bên tượng Mẹ, gió lùa

Thầm dâng bao nỗi nắng mưa cuộc đời

Bụi trần phủ lạnh kiếp người

Những vương vấn với gọi mời đua chen

Rêu lòng xanh đã bao phen

Hồn đêm khắc khoải ánh đèn lắt lay

Tựa bên lòng Mẹ chiều nay

Rũ ưu tư của những ngày lạng quên

Mắt đăm đắm ánh dịu huyền

Chìm trong lòng Mẹ trinh nguyên vẹn toàn

Thiết tha, trìu mến, hân hoan

Rưng rưng sương ướt dặm ngàn tâm tư

Hoàng hôn buông ánh phù du

Gió lùa nỗi gió, lòng ru nỗi lòng

Đa đoan biển thế đục trong

Sông đời nào đã hết dòng truân chuyên

Về bên Mẹ hết muộn phiền

Khúc ca dâng hiến bừng lên mỗi ngày

Mẹ ơi, đây con Mẹ đây…

LM Gerardo Nguyễn Nam Việt