1. Con tìm đến bên Mẹ, mong được Mẹ chở che. Như chiếc nón lá che mưa che nắng đời con.

ĐK: Ơ xứ Huế nón lá nón lá bài thơ, ca dao ca dao Mẹ hiền. Ôm ấp đời con triền miên.

Ơ xứ Huế nón lá nón lá bài thơ, ca dao ca dao Mẹ hiền. Ôm ấp đời con hết ưu phiền.

2.Con tìm đến bên Mẹ, mong được Mẹ ủi an.  Xưa Mẹ đã đến xua tan bao nỗi buồn đau.