1. Ngợi khen Đức Mẹ La Vang, đã trông tới con cơ hàn. Ngợi khen Đức Mẹ La Vang, đỡ nâng ai luôn cầu khẩn. Tình Mẹ quả thật bao la, chẳng xua đuổi ai bao giờ, mà luôn dắt dùi nâng niu, dẫu con ươn yếu trăm chiều.

ĐK:  Mẹ khấn đoái thương nhậm lời, dạy dỗ chúng con nên người, hằng sống Phúc âm trong đời, Chúa đã gọi kêu. Mẹ dẫn chúng con theo Mẹ, đường đến quê hương Thiên Đàng  hưởng nếm Thánh nhan Chúa Trời, sướng vui đời đời.

2. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang, dẫn con sống theo Tin Mừng. Đường đi có Mẹ bên con, sẽ không nguy nan sợ hãi. Ngày xưa co Mẹ chăm lo, giảng dạy (ơ) các Tông đồ. Thì nay khấn Mẹ thương con, dắt con về chốn quê trời.

3. Cầu xin Đức Mẹ La Vang, xưa đã cứu cho bao người, vượt qua ác mộng đau thương, trải qua bao cơn cùng khốn. Ngày nay thế tục phong ba, biết bao mưu chước gian tà, làm con rất mực lao đao, ngã sa không biết khi nào?