Tường thuật Đại Hội La Vang lần thứ 25Đại hội La Vang

Tường thuật Đại Hội La Vang lần thứ 25

Đại Hội La Vang lần thứ 25, kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lavang chính thức bắt…

Tam Nhật Đại Lễ Bế Mạc Năm Toàn Xá Và Đại Hội Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 25 (13 – 15/08/1999)Đại hội La Vang

Tam Nhật Đại Lễ Bế Mạc Năm Toàn Xá Và Đại Hội Đức Mẹ La Vang Lần Thứ 25 (13 – 15/08/1999)

LỜI KHAI MẠC (17g00 – 13.08.1999) Kính thưa Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh, và…

La Vang – Người chứng đáng tinĐại hội La Vang

La Vang – Người chứng đáng tin

(Trích bài phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể của thinh giả đài Phát Thanh Đức Mẹ Hằng…

Nhìn về Ðại Hội La Vang năm 1958Đại hội La Vang

Nhìn về Ðại Hội La Vang năm 1958

Ðể mừng kỷ niệm biến cố tôn giáo lịch sử vĩ đại, 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La…