Hành Hương Mẹ La Vang Dâng Thánh Lễ Minh Niên 2014 4N3Đ

HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG DÂNG THÁNH LỄ  MINH NIÊN 2014 SG/HN – HUẾ CỔ - MẸ LA VANG – PHONG NHA – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SG/HN (4 NGÀY 3 ĐÊM)  - Hành...

Hành Hương Mẹ La Vang Dịp Giáng Sinh 2013 4N3Đ

           HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN 2012 – 2013 - ĐÓN GIÁNG SINH BÊN MẸ LA VANG SÀI GÒN/HÀ NỘI – MẸ LA VANG – HUẾ CỔ - PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG –...
Hành hương La Vang

Hành Hương Mẹ La Vang Dâng Thánh Lễ Minh Niên 2014 3N2Đ

HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG DÂNG THÁNH LỄ  MINH NIÊN 2014 SG/HN – HUẾ CỔ - MẸ LA VANG – PHONG NHA – SG/HN (3 NGÀY 2 ĐÊM)   - Hành hương Mẹ La Vang – Dâng Thánh...

Hành Hương Mẹ La Vang Dâng Thánh Lễ Minh Niên 2014 5N4Đ

HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG DÂNG THÁNH LỄ  MINH NIÊN 2014 HUẾ CỔ - MẸ LA VANG – PHONG NHA – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ - HỘI AN – MẸ TRÀ KIỆU – MỸ...
Đức Mẹ La Vang

Hành Hương Mẹ La Vang Dịp Giáng Sinh 2013 2N1Đ

           HÀNH HƯƠNG ĐÓN GIÁNG SINH BÊN MẸ LA VANG SÀI GÒN/HÀ NỘI – MẸ LA VANG – HUẾ CỔ (2 NGÀY 1 ĐÊM)   - Chương trình đón Giáng Sinh bên Mẹ La...

Hành Hương Mẹ La Vang Dịp Giáng Sinh 2013 6N5Đ

       SÀI GÒN/HÀ NỘI – MẸ LA VANG – HUẾ CỔ - PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – MẸ TRÀ KIỆU (6 NGÀY 5 ĐÊM)   - Chương trình đón Giáng...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support