Hành Hương Mẹ La Vang Dâng Thánh Lễ Minh Niên 2014 5N4Đ

HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG DÂNG THÁNH LỄ  MINH NIÊN 2014 HUẾ CỔ - MẸ LA VANG – PHONG NHA – ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ - HỘI AN – MẸ TRÀ KIỆU – MỸ...

Hành Hương Mẹ La Vang Dâng Thánh Lễ Minh Niên 2014 4N3Đ

HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG DÂNG THÁNH LỄ  MINH NIÊN 2014 SG/HN – HUẾ CỔ - MẸ LA VANG – PHONG NHA – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – SG/HN (4 NGÀY 3 ĐÊM)  - Hành...
Hành hương La Vang

Hành Hương Mẹ La Vang Dâng Thánh Lễ Minh Niên 2014 3N2Đ

HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG DÂNG THÁNH LỄ  MINH NIÊN 2014 SG/HN – HUẾ CỔ - MẸ LA VANG – PHONG NHA – SG/HN (3 NGÀY 2 ĐÊM)   - Hành hương Mẹ La Vang – Dâng Thánh...
Đức Mẹ La Vang

Hành Hương Mẹ La Vang Dịp Giáng Sinh 2013 2N1Đ

           HÀNH HƯƠNG ĐÓN GIÁNG SINH BÊN MẸ LA VANG SÀI GÒN/HÀ NỘI – MẸ LA VANG – HUẾ CỔ (2 NGÀY 1 ĐÊM)   - Chương trình đón Giáng Sinh bên Mẹ La...

Hành Hương Mẹ La Vang Dịp Giáng Sinh 2013 4N3Đ

           HÀNH HƯƠNG NĂM ĐỨC TIN 2012 – 2013 - ĐÓN GIÁNG SINH BÊN MẸ LA VANG SÀI GÒN/HÀ NỘI – MẸ LA VANG – HUẾ CỔ - PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG –...

Hành Hương Mẹ La Vang Dịp Giáng Sinh 2013 6N5Đ

       SÀI GÒN/HÀ NỘI – MẸ LA VANG – HUẾ CỔ - PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – ĐÀ NẴNG – HỘI AN – MẸ TRÀ KIỆU (6 NGÀY 5 ĐÊM)   - Chương trình đón Giáng...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support