Con về đây lên núi Mẹ Tà Pao

Trời xanh xanh, rừng thay màu đổi lá

Mẹ đứng đó, lòng con đây bé nhỏ

Bậc đá mềm, lòng yên vui con bước lên cao.

Lên với Mẹ, trong tim bao trăn trở

Lên với Mẹ, mang theo đời giông tố

Lên với Mẹ, kể hết nỗi tâm tư

Bao lâu rồi, còn chưa vơi chưa vơi

Cõi trần gian, bao giờ con tạ từ.

Về bên Mẹ, bên Chúa Trời Ba Ngôi.

Ma-ri-a Mẹ Trinh Vương diễm phúc

Từ trời cao vang vọng tiếng hoan ca

Rừng âm u chứa chan bao điềm lạ

Người nối người trở về nên chứng tá.

Ma-ri-a Mẹ Thiên cung cao xa

Con quỳ gối nghiêng mình xin kính chào

Mẹ nhân ái lòng Mẹ đầy phúc cả

Con nao nao nhìn lên Mẹ bao la.

Con bâng khuâng nhìn Mẹ đang nguyện cầu

Con quỳ gối chắp tay Mẹ cứu giúp

Mẹ ủi an đời con lúc âu lo

Mẹ chở che ngày con gặp khốn khó

Mẹ bên con trong giờ con lâm tử.

Ma-ri-a Mẹ Nữ vương nhân thế

Con đưa tay với lên những vì sao

Hái cho đời những vì sao thiên tuế

Niềm hạnh phúc người người đang khát khao.

Ma-ri-a Mẹ lòng con đẫm lệ

Khóc cho con khóc bao đời khổ ải

Bên vệ đường bên phố lắm người qua

Đời can qua, đời bất hạnh tư bề.

Ma-ri-a Mẹ Tà Pao nhân ái

Con nghiêng mình bái lạy Mẹ hiển linh

Lời “Xin Vâng” hai ngàn năm vọng lại

Rừng âm u, cỏ cây màu sắc thánh.

Khải Triều

(Ngày 13-2-2012, Sau một tuần hành hương lên núi Mẹ)