DÁNG MẸ TÀPAO
Ngắm nhìn bóng Mẹ Tapao,
Hào quang tỏa sáng như sao trên trời .
Trang nghiêm lấp lánh rạng ngời,
Hoơng thơm ngát tỏa muôn nơi phụng thờ.
Trên Cao Mẹ đứng đợi chờ ,
Đàn con quỳ khấn , nương nhờ Hồng ân.
HOA THÁNG NĂM
Tháng hoa Mẹ thổn thức trong lòng,
Giờ nầy chắc Mẹ đang đợi mong.
Đợi Con không phải đợi hoa thắm
Đợi lòng trong trắng có phải không?
Đúng rồi Mẹ mong Con chỉ có thế.
Thơm hoa thơm ngát cả Tâm hồn.
MẸ LÀ TẤT CẢ
Mẹ là khúc hát dân ca,
Là nguồn sông lớn hiền hòa bao la.
Con yêu tình Mẹ thiết tha,
Tháng ngày mong đợi con xa trở về.
Vì yêu Con ,Mẹ chẳng nề,
Mẹ đang che gió tứ bề bão giông.
Yêu con Mẹ chẳng ngại ngùng,
Con gây tội lỗi chất chồng hai vai.
Lời khuyên Mẹ nhắc bên tai,
Mà con rong mãi , mãi hoài chẳng quay.
Mong con trở lại đoờng ngay,
Nguyện xin lên Chúa đêm ngày vì con.
Thời gian cứ mãi xoay tròn,
Chắp tay khấn nguyện mong con trở về.
                                         Tác giả: Trường Cải