Hòa chung không khí của Tháng Mân Côi, TTHH Đức Mẹ La Vang long trọng cử hành thánh lễ thứ bảy đầu tháng do Đức TGM Phanxico Xavie  Lê Văn Hồng chủ tế.  Khá đông giáo dân trong hạt Quảng Trị và khách hành hương tham dự thánh lễ một cách sốt sắng.

020_ Mẹ La Vang

Lạy Mẹ La Vang, chúng con hướng về Mẹ Maria – Mẹ La Vang với tấm lòng con thảo trong tháng Mân Côi và trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, xin cho chúng con học nơi Mẹ những nhân đức: Xin Vâng, Khiêm Nhường, Chịu Đựng; noi gương Mẹ tuyên xưng niềm tin của mình qua những hy sinh, bác ái và vị tha. Xin Mẹ La Vang giúp chúng con nhìn lại đời sống Đức Tin của mình giữa cuộc sống hôm nay; và xin Mẹ La Vang dạy chúng con cầu nguyện nhất là cầu nguyện bằng kinh Mân Côi qua những buổi kinh tối trong gia đình.

120_ Mẹ La Vang

Đồng tế với Đức TGM là các Cha trong Hạt Quảng Trị – TGP Huế

220_ Mẹ La Vang

Lạy Mẹ La Vang, ước gì: “Đời con một chuỗi Mân Côi: Hạt Thương hạt Sáng, hạt Vui hạt MừngNgày đêm chiêm ngắm không ngừng. Như cây nến cháy nhỏ từng lời kinh. Những lời kinh thật tha thiết, mà cũng thật tràn trào tin yêu và hy vọng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội – khi này, và trong giờ lâm tử.” – LM Phan Hưng.

420_ Mẹ La Vang

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng cất cao tiếng hát ca ngợi Mẹ Maria – Mẹ La Vang. Đức TGM ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa. Và như xưa Mẹ đã nói: “Các con hãy đọc kinh Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới”, chúng ta hiệp với Đức Thánh Cha và toàn thể Hội thánh trong Tháng Mân côi, cầu nguyện cho hòa bình sớm trở về trên các vùng chiến tranh và bạo lực đang hoành hành, nhất là ở Iraq và Syria.