Ngày 27.09.2014, Cộng đoàn Gx Thánh Tâm Gp. Xuân Lộc đã hành hương kính viếng Đức Mẹ Tà pao và dâng thánh lễ tạ ơn tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà pao. 

Hơn 1.200 giáo dân trong giáo xứ hiện diện trên Linh Đài Đức Mẹ Tà pao. Cách riêng có sự hiện diện của Cha chánh xứ, Cha cựu chánh xứ, Thầy phó tế và quý Tu sĩ nam nữ của Giáo xứ.

Đức Mẹ Tà paoGiáo dân dâng lễ sốt sắng tại linh đài Đức Mẹ Tà pao

Giáo xứ vừa kỷ niệm 60 năm thành lập và kết thúc Năm Thánh. Tâm tình trước hết và trên hết là tạ ơn Chúa với biết bao hồng ân mà Chúa đã ban cho cộng đoàn, gia đình và từng người trong Giáo xứ. Kế đến là tâm tình tri ân Đức Mẹ Tà pao, cụ thể hóa tâm tình đó qua cuộc hành hương hôm nay. 

IMG_0438

“Lạy Mẹ Tà pao, vượt muôn dặm đường xa với hơn 150 cây số, đoàn chúng con tìm đến bên Mẹ, giữa cảnh đồi núi trùng điệp, để được chiêm ngưỡng nhan Mẹ, với tước hiệu Mẹ Tà pao. Chúng con luôn tin rằng, đối với Mẹ không có không gian và thời gian, vì dù hoàn cảnh nào, nơi nào Mẹ cũng luôn hiện diện bên chúng con. Với chiều dài 60 năm của Giáo xứ chúng con, qua những thăng trầm của cuộc sống Mẹ luôn hiện diện chở che, dẫn dắt. Chúng con luôn cần Mẹ và tin chắc Mẹ biết rõ những nhu cầu của từng người trong Cộng đoàn chúng con. Xin Mẹ chuyển cầu cho những ước nguyện của chúng con lên Chúa và xin Chúa thương nhận những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Mẹ Tà pao dẫn dắt chúng con đi trên con đường của Mẹ và xin Mẹ luôn đồng hành với mỗi người chúng con trên bước đường dương thế. Xin Mẹ thương ban ngàn muôn hồng phúc cho những người đã giúp đỡ cách này cách khác cho việc hình thành và phát triển Giáo xứ chúng con. Chúng con xin dâng lên Mẹ Cha xứ, Cha phó, quý Tu sĩ, quý chức Ban hành giáo và Cộng đoàn thân yêu của chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ luôn liên kết giữa chủ chiên và đoàn chiên để chúng con luôn được hiệp nhất trong tình yêu Thánh Tâm Chúa, trong sự chở che của Trái Tim Vô nhiễm Mẹ”.

Những lời trên đây là lời dẫn vào Thánh Lễ và cũng là sự đúc kết tâm tình của toàn thể Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm trong dịp hành hương Đức Mẹ Tà pao lần này.