1. Hôm nay  về với Mẹ, con về với Mẹ Tà Pao. Con về với Mẹ Tà Pao, lòng an vui ngập tràn hạnh phúc. Vì tình Mẹ bao yêu thương, tựa ngàn trùng dương mênh mông. Khi về với Mẹ Tà Pao, con luôn được vỗ về yêu thương.

2. Hân hoan về với Mẹ, con về với Mẹ Tà Pao. Con về với lòng thành tâm, lòng tin yêu trọn niềm phó thác. Vì Mẹ là nơi con nương, vì tình Mẹ bao thân thương. Vui buồn sướng khổ trần gian đã có Mẹ không còn lo thương.

3. Xin dâng về Đức Mẹ, dâng trọn xác hồn đời con. Dâng đời vất vả lầm than, mọi âu lo buồn phiền trong cuộc sống. Nguyện Mẹ chở che luôn luôn để đời con an tâm. Âm thầm đáp lời xin vâng, sống khiêm nhường như Mẹ khi xưa.

ĐK: Về với Mẹ Tà Pao, hồn con bao vui sướng ngọt ngào. Ngước nhìn lên Mẹ từ nhân, hồn con thôi xuyến xao ưu phiền. Mẹ che chở hồn con không ngơi, có Mẹ tất cả đời con an vui. Lời ca với muôn tâm tình, dâng Mẹ ngàn lời chúc vinh.