1. Mẹ ơi! Đau thương khốn khó ngập tràn. Hỡi người La Vang hãy đừng hoang mang. Mẹ hằng cứu giúp. Mẹ ơi,  bơ vơ sóng gió ngập trời giữa cảnh hoang vu, rừng núi âm u gian khó mịt mù.

ĐK: Đây La Vang, Mẹ là Mẹ La Vang. Đây La Vang, Mẹ là Mẹ Việt Nam. Mẹ cứu giúp ai gặp khổ sầu, những ai đang khổ đau, đang trông cậy phó thác vào Chúa. Đây La Vang, Mẹ là Mẹ La Vang. Đây La Vang, Mẹ là Mẹ Việt Nam. Mẹ cứu thoát ai bị bách hại, những ai đang lầm than, đang gian nan khốn khó vì Ngài.

2. Mẹ ơi! Gian truân bão tố cuộc đời, hỡi người La Vang, hãy đừng hoang mang. Mẹ hằng cứu giúp. Mẹ ơi, hi sinh sống chết một đời, giữ gìn tin yêu, khổ sầu bao nhiêu, Mẹ thương con nhiều.

3. Mẹ ơi, kiên trung bước tới cùng Mẹ, hỡi người La Vang hãy đừng hoang mang. Mẹ hằng cứu giúp. Mẹ ơi, xin vâng ý Chúa nhiệm mầu, giữa cảnh hang sâu, biết về nơi đâu, cho hết khổ sầu.