1. Ngày nắng mới lên con về bên nhan Mẹ. Lạy Mẹ Tà Pao mến yêu, ngày nắng mới lên con quỳ bên nhan Mẹ, nguyện Mẹ xuống muôn ơn. Đời sống con đây bao lầm than cơ cùng. Ngày tháng con đi có nhiều khi ê chề. Tìm về Mẹ Tà pao xin Mẹ chở che.

2. Chiều đã buông lơi con quỳ bên nhan Mẹ thì thầm lời kình thiết tha. Chiều đã buông lơi con ẩn thân bên Mẹ lòng vơi bớt âu lo. Mẹ đã yêu con che chở con trong đời. Mẹ dẫn con đi tiến về nơi quê trời. Cuộc đời đầy hạnh phúc có Mẹ cùng đi.

3. Màn tối âm u bao trùm lên dương trần. Thuyền đời đầy bao hiểm nguy. Trần thế hôm nay cơn cuồng say lỗi lầm bủa vây khắp nơi nơi. Tìm đến bên Mẹ xin chở che con hèn, để bước con đi vững niềm tin tiến về, về trời cao yêu dấu chốn hằng chờ mong.

ĐK: Dâng Mẹ lời kinh trên môi. Dâng Mẹ tràn hoa Mân Côi. Dâng Mẹ ngàn nỗi u hoài.

         Dâng Mẹ lời kinh trên môi. Dâng Mẹ tràn hoa Mân Côi. Dâng Mẹ hồn xác con thơ.