VỀ CÙNG MẸ LA VANG
Ðinh Công Huỳnh

1. Đoàn con khắp bốn phương tiến về bên Mẹ, Mẹ La Vang yêu mến. Từng đoàn người tha phương chắp tay cúi chào, lòng vui sướng đến bên Mẹ hiền. Lòng nghẹn ngào nước mắt tràn mi, từ phương xa con đã quay trở về. Cùng anh em tiến dâng lên Mẹ ước mơ hy vọng, nhờ Mẹ dắt dìu đoàn con.

2. Mẹ ơi! Mắt chúng con ngước nhìn lên Mẹ, và nguyện xin tha thiết. Mẹ là Mẹ từ bi đoái thương dân Việt, và thương giúp Giáo Hội Việt Nam. Người Việt từ muôn hướng đổ tới, lòng lâng lâng trong khúc ca tình trời. Mẹ đưa lối chúng con quay về dưới chân Mẹ hiền, gần Mẹ thấy lòng bình yên.

3. Thành tâm khấn xin Mẹ đoái thương giữ gìn, độ trì dân con mãi. Đường đời đầy chông gai bước đi bên Mẹ, lòng con sẽ ấm êm mọi bề. Lời Mẹ dạy con sẽ thực thi, đời canh tân trong sớm hôm nguyện cầu. Mẹ ơi con quyết noi gương Mẹ sống theo Tin Mừng, đền tạ tấm lòng Mẹ yêu.