Muôn phương trời tiếng gọi mời
Đoàn con nô nức về nơi Mẹ Hiền
La-Vang Thánh Địa thiêng liêng
Muôn lòng thảo hiếu dâng lên ngợi mừng
Mẹ ! Ôi Thánh Đức muôn trùng…!
Ngàn muôn Thần Thánh sánh cùng Mẹ đâu !
Thiên Cung Chín Phẩm cúi đầu…
Trần gian vạn nước dâng câu “Kính Mừng”
Cao sang quyền thế khôn cùng
Giơ tay hộ giúp chúng con thế trần.
Đường đời lắm nỗi gian truân
Rối vò trăm mối phong trần đa đoan
Đau thương Mẹ sẽ gắn hàn
Cậy trông Mẹ sẽ ủi an vỗ về.
Xưa nay Mẹ vẫn lắng nghe
Chẳng ai cầu khấn lại về tay không…!
Nay đoàn con đến cậy trông
La-Vang xưa Mẹ động lòng xót thương
“Lá vằn” cứu khỏi thê lương
Cho Con Dân Việt thoát đường khổ đau
Nay đoàn con đến cúi đầu
Khấn xin Mẹ xuống ơn sâu dãi dầu!
Ngàn muôn sóng gió bạc đầu
Tin Yêu còn mãi có đâu đổi lòng !
Đường về Quê dẫu gai chông
Mẹ thương dắt lối chỉ đường thênh thang
Gian lao vẫn bước nhịp nhàng
Ngày mai có Mẹ: Thiên Đàng Bến Mơ.
Vọng-Sinh: Về đây với Mẹ Hiền, Niềm An Ủi vô biên.

Vọng Sinh