1. Đây La Vang, đất lành in gót Mẹ

Hai trăm năm dấu vết hãy còn nguyên

Dưới bầu trời khói lửa hay lặng yên

Hình ảnh Mẹ vẫn chói ngời rực rỡ.

2. Con cái Mẹ cứ đến mùa hoa nở

Kéo nhau về sống với Mẹ vài ngày

Đem hết tâm tư khát vọng trình bày

Nhờ ơn Mẹ , giúp chỉ đường sám hối

3. Mẹ thấy chăng những đứa con tội lỗi

Xác nặng nề, hồn rách nát tả tơi

Mang về  đây những bộ mặt chán đời

Với đôi mắt in sâu màu tuyệt vọng.

4. Xin Mẹ thương những đứa con lạc lõng

Chạy về đây tìm Mẹ để nương thân

Chạy về đây tìm phương thuốc an thần

Xin Mẹ nhận vào cánh tay từ ái.

5. Xin dâng Mẹ những tâm hồn hối cải

Suốt cuộc đời quên mất hướng trời cao

Chỉ tìm đường hỏa ngục đặt chân vào

Giờ sau hết, mắt nhìn lên ảnh Mẹ.

6.  Lòng tan nát vì  lương tâm xâu xé

Niềm cậy trông vào Mẹ nở trên môi

Còn gì đâu? Năm tháng đã qua rồi

Dòng tội lỗi trôi theo dòng lệ đắng

7. Xin dâng Mẹ những tâm hồn trinh trắng

Như huệ tươi, như ánh sáng trăng rằm

Trọn cuộc đời không tính tháng tính năm

Dâng cho Mẹ một lần là mãi mãi.

8. Xin dâng Mẹ những đứa con thơ dại

Thả hồn bay theo cánh bướm cánh hoa

Biết ngày vui chạy theo má theo ba

Đang hồn nhiên chắp tay quỳ nhìn Mẹ

9. Xin dâng Mẹ những cuộc đời tươi trẻ

Đang phân vân đứng trước ngã ba đường

Dễ bị đời lôi kéo đến ngàn phương

Không nhờ Mẹ sẽ có ngày mất hướng

10. Xin đang Mẹ những bậc làm gia trưởng

Sớm chiều theo gương Mẹ biết hy sinh

Biết quan tâm đến hạnh phúc gia  đình

Để ngày ngày an vui thờ kính Mẹ.

Tháng 5. 1998.

Tác giả : Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Văn