Tạ ơn Đức Mẹ La Mã Bến Tre

“Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau...

Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre 5 tháng 5 năm 2013

Từ mờ sáng, đoàn con cái của Mẹ dắt díu nhau về bên Mẹ để cùng mừng Lễ Mẹ. Đoàn con cái hành hương hôm nay đến tự những nơi thật xa như Cần...

Video – Cuộc Hành Hương Đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre

Cuộc hành hương đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre được tổ chức tại giáo xứ "Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" do các cha dòng và anh chị em giáo xứ, các giáo xứ khắp...

Hình ảnh giáo dân tới kính viếng ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã...

Nhà thờ DCCT Sài Gòn có bổn mạng là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lễ kính hằng năm vào ngày 27.06 và trong những ngày trước đó, giáo xứ thường tổ chức tuần cửu...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support