Cuộc hành hương đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre được tổ chức tại giáo xứ “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” do các cha dòng và anh chị em giáo xứ, các giáo xứ khắp nơi cùng đội “Thiếu Nhi Thánh Thể” tham gia. Khởi hành ngày 3/9/2012 từ TP.HCM đi đến tỉnh Bến Tre, tham dự thánh lễ tại nhà thờ “Đức Mẹ La Mã Bến Tre”. Toàn thể cộng đoàn hành hương cầu nguyện và lần hạt ca ngợi, tạ ơn Đức Mẹ.