“ Sáng sớm về với Mẹ Tàpao

Trong bầu gió lạnh của mưa ngâu

Huynh đoàn Đa-minh dâng thánh lễ

Xin ân thiêng Mẹ đổ dạt dào”

Lúc 4h30, ngày 21 & 22-7-2013 gần 100 thành viên của  liên đoàn với Cha Vincent Lương Hồng Phong và Cha Bê-nê-đic-tô Vương Thuật, OP, đã dâng thánh lễ bên Mẹ Tà-pao trong bầu khí linh thiêng sốt sắng của ngày lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên.

Trong thánh lễ Cha Phong đã chia sẻ cho các thành viên về tinh thần phục vụ Thầy Giê-su của Mát-ta là rất tốt và cũng cần sống tinh thần này trong đời sống, đó là tinh thần bác ái nhưng việc ngồi bên chân Thầy Giê-su để lắng nghe lời Chúa điều quan trọng và tốt nhất mà Maria đã chọn vì chỉ có Lời Chúa mới thật sự biến đổi tâm hồn để con người được sống bình an đích thực . Cho nên trong việc phục vụ nhau thì mỗi thành viên cần phục vụ với tinh thần của Lời Chúa.

Kết thúc thánh lễ là giờ kinh sáng chung của Cha và các thành viên liên huynh ngay bên chân Mẹ Tà-pao để cùng với Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa lời kinh đầu ngày cầu nguyện cho toàn thế giới luôn được bình an và hiệp nhất yêu thương.

Huynh đoàn giáo Đa minh là những Kitô hữu  được Chúa Thánh Thần tác động để sống theo tinh thần và đoàn sủng của Thánh Đa Minh, được sáp nhập vào Dòng bằng một cam kết đặc biệt theo quy chế riêng của họ (Luật chung HĐGDĐM, số 2).Các thành viên trong huynh đoàn sống với mục đích  hiệp thông trong đức tin và giúp nhau sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu, tức là thông dự vào chức vụ Tư tế, Ngôn sứ, Vương giả của Đức Kitô. Siêng năng cầu nguyện, chuyên chăm tìm hiểu chân lý và nhiệt tâm thi hành sứ vụ tông đồ trong Giáo hội và giữa lương dân tùy theo hoàn cảnh riêng.

Bên cạnh đó huynh đoàn còn có luật riêng như sống hiệp thông huynh đệ theo tinh thần TámMối Phúc Thật, chuyên chăm suy niệm Lời Chúa, cố gắng tham dự Thánh lễ hằng ngày, năng lãnh nhận bí tích Hòa giải và hoán cải tâm hồn theo tinh thần Tin Mừng và nguyện kinh Thần vụ chung, cầu nguyện riêng và đọc kinh Mân côi…

Gioan Trần Chính Trọng