Lúc 16h30, ngày 23-7-2013, cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa, chánh xứ Phú Lợi, Hạt Phú Cường, Gp Phú Cường đã dâng thánh lễ tạ ơn bên Đài Mẹ Tàpao cho giới hiền mẫu của hai giáo xứ vừa trải qua hai ngày tĩnh tâm tại nhà thờ Đồng Kho, Hạt Đức Tánh, Gp Phan Thiết.

Trước đó hai ngày cha Vinh Sơn Kiều Duy Tân, phó xứ Bình Hòa đã cùng giới hiền mẫu dâng thánh lễ trên lễ đài Mẹ Tà-pao để xin Chúa chúc lành và thánh hóa buổi tĩnh tâm của giới được nhiều hồng ân để biến đổi tâm hồn của mỗi người.

Thánh lễ hôm nay, cha Đăng Khoa đã mời gọi các mẹ hãy theo gương Đức Mẹ Maria. Mẹ Maria là một người phụ nữ được Thiên Chúa yêu thương nhất trên trần gian này. Giáo Hội đã mừng kính Mẹ với các tước hiệu: Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (1-1), Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8-12), Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15-8). Chúng ta cứ nghĩ rằng là người được Thiên Chúa yêu thương thì Mẹ sẽ sung sướng, hạnh phúc và vinh hoa phú quý trên trần gian này. Thế nhưng cuộc đời của Mẹ Maria không phải như vậy. Mẹ luôn vác thập giá với Con Mẹ. Mẹ phải sinh con nơi hang bò lừa, Mẹ phải cùng gia đình lẫn trốn sang Ai Cập để tránh bạo chúa Hê-rô-đê, Mẹ đứng bên Thập Giá Con Mẹ mà không một lời kêu than. Cho nên mỗi người mẹ trong giới hiền mẫu hãy luôn noi gương Mẹ. Chúng ta phải biết chu toàn bổn phận của người mẹ dẫu biết rằng cuộc đời không đẹp như mơ, dẫu biết rằng cuộc đời luôn gặp nhiều gian nan vất vả.

Buổi tĩnh tâm đã đem lại nhiều hoa trái cho mỗi người mẹ trong giới hiền mẫu. Các mẹ đã có được tâm trạng nhẹ nhõm và bình an sau hai ngày tĩnh tâm. Nguyện xin Chúa Ba Ngôi  và Mẹ Tà-pao luôn đồng hành cùng các mẹ để đời đời sống gương mẫu của các mẹ sẽ sinh hoa kết trái trong gia đình mình.