Hình ảnh Khai Mạc Tháng Hoa tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

(01.05.2015)001_ThangHoa_LaVang_01052015Đoàn rước kiệu trước Tháp Cổ tại TTHH Đức Mẹ La Vang
002_ThangHoa_LaVang_01052015Đi đầu đoàn rước là Thánh Giá đèn hầu
003_ThangHoa_LaVang_01052015Các em thiếu nhi trong đội dâng hoa
004_ThangHoa_LaVang_01052015Đại diện các thành phần dân Chúa dâng hoa lên Mẹ La Vang
005_ThangHoa_LaVang_01052015Đoàn rước các Thầy Phó Tế và Linh Mục trong TGP Huế
006_ThangHoa_LaVang_01052015007_ThangHoa_LaVang_01052015008_ThangHoa_LaVang_01052015009_ThangHoa_LaVang_01052015010_ThangHoa_LaVang_01052015011_ThangHoa_LaVang_01052015012_ThangHoa_LaVang_01052015Cha Quản nhiệm TTHH Đức Mẹ La Vang mời Đức TGM Phanxicô Xavie và Cha Tổng Đại Diện Antôn dâng hoa lên Đức Mẹ La Vang.013_ThangHoa_LaVang_01052015014_ThangHoa_LaVang_01052015Vũ khúc “Huyền nhiệm tiếng xin vâng” do Giáo xứ Phú Hậu đảm trách015_ThangHoa_LaVang_01052015016_ThangHoa_LaVang_01052015017_ThangHoa_LaVang_01052015020_ThangHoa_LaVang_01052015021_ThangHoa_LaVang_01052015026_ThangHoa_LaVang_01052015027_ThangHoa_LaVang_01052015018_ThangHoa_LaVang_01052015Dâng hoa lên Đức Mẹ La Vang
019_ThangHoa_LaVang_01052015024_ThangHoa_LaVang_01052015023_ThangHoa_LaVang_01052015022_ThangHoa_LaVang_01052015030_ThangHoa_LaVang_01052015031_ThangHoa_LaVang_01052015032_ThangHoa_LaVang_01052015033_ThangHoa_LaVang_01052015034_ThangHoa_LaVang_01052015035_ThangHoa_LaVang_01052015038_ThangHoa_LaVang_01052015Rất đông các tu sĩ nam nữ về tham dự Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa tại TTHH Đức Mẹ La Vang
041_ThangHoa_LaVang_01052015044_ThangHoa_LaVang_01052015 (1)052_ThangHoa_LaVang_01052015054_ThangHoa_LaVang_01052015Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ sốt sắng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang055_ThangHoa_LaVang_01052015056_ThangHoa_LaVang_01052015057_ThangHoa_LaVang_01052015058_ThangHoa_LaVang_01052015059_ThangHoa_LaVang_01052015061_ThangHoa_LaVang_01052015062_ThangHoa_LaVang_01052015Đức TGM Phanxicô Xavie ban phép lành cho cộng đoàn. Cầu chúc mọi người được đầy tràn ơn Chúa và thêm lòng yêu mến Mẹ Maria – Mẹ La Vang.