Ngày 05.10, thứ bảy đầu tháng, đã có một số giáo dân ở các nơi đến hành hương Đức Mẹ. Hôm nay Lễ Đức Mẹ Mân Côi giáo dân đến đông hơn. Trong cả hai ngày hôm qua và hôm nay, công việc chuẩn bị cho đại lễ ngày mai càng lúc càng gấp rút. Cơn mưa rỉ rả kéo dài gây khó khăn nhưng lòng nhiệt thành của anh chị em các nơi đến giúp đỡ không suy giảm chút nào.

Cha Quản nhiệm Thomas Trần Quốc Hùng

Giáo dân đến dự Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa nhật 06.10)

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho các đoàn hành hương

Bên ngoài làm việc nhưng bên trong nhà thờ vẫn chuẩn bị Lễ Mân Côi

Khoảng 2000 ghế nhựa đã được chuyển ra sân

Trời chuyển mưa

Mưa vẫn làm

Có hai phiên Chầu Thánh Thể sau lễ