Để có kinh phí xây dựng Trung Tâm Hành Hương Mẹ La Vang, đặt biệt là công trình Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang đang còn xây dựng dang dở, nhiều giáo phận, hội đoàn, giáo dân trong nước và hải ngoại đã đóng góp tài chính nhằm sớm hoàn thành nhà Mẹ chung.

Hiện nay, công trình mới thi công được phần móng, vì vậy còn cần rất nhiều kinh phí của các tấm lòng thiện hảo đối với Mẹ La Vang. Vừa qua, nhiều Giáo phận đã kêu gọi ủng hộ xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang trong đó có giáo phận Nha Trang.

Giáo phận Hưng Hóa, Giáo Phận Hải Phòng kêu gọi xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.

“Để tỏ lòng yêu mến, tôn kính Đức Mẹ La Vang cách đặc biệt, HĐGMVN đã quyết định xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang….Đây là một công trình lớn của toàn Giáo Hội Việt Nam, nên cần sự đóng góp của tất cả mọi tín hữu Việt Nam, trong đó có giáo phận Nha Trang chúng ta….

Giáo phận Nha Trang cùng hiệp ý cầu nguyện và dành riêng tháng 5.2015 để đóng góp cho Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Xin cám ơn lòng quảng đại và nhiệt thành hưởng ứng của Quý Cha và anh chị em…”.

scan-03_001