Thông báo ngày Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre 5.5.2015

Tham Dự Đại Lễ Kỷ Niệm 65 năm Ngày Tìm Được Linh Ảnh Đức Mẹ La Mã – Bến Tre

         Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre mừng đại lễ kỷ niệm 65 năm tìm lại được Linh Ảnh của Mẹ (05/05/1950). Thứ Ba ngày 05 tháng 05 năm 2015, Cha Giám quản Giáo phận Vĩnh Long Phêrô Dương văn Thạnh và Đức ông Barnabê Nguyễn văn Phương sẽ về Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre chủ tế Thánh Lễ và thuyết giảng trong dịp trọng đại này.

Xem thêm: Tìm hiều về Linh Ảnh Đức Mẹ La Mã – Bến Tre

Xem thêm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre

Me La Ma - Ben tre 9823
Hành hương về Đức Mẹ La Mã Bến Tre

Chương trình mừng lễ kỷ niệm 65 năm tìm được Linh Ảnh Đức Mẹ La Mã – Bến Tre:

I.               Thứ Hai,   04.05.2015

            19g00  Văn nghệ chào mừng do các em thiếu nhi họ Lamã…

            20g30  Thánh lễ chuẩn bị cho người ở xa và phục vụ…

II.             Thứ Ba ,   05.05.2015

                  8g00   : Diễn nguyện

                  9g00   : Tập hát và Giờ Hành Hương kính ĐM HCG.

                  10g00 : Chuẩn bị & Thánh Lễ Đồng tế trọng thể tại lễ đài.

                               Sau Thánh Lễ có Làm phép Ảnh và Chuỗi Mân Côi.

                  12g30 : Cầu nguyện trước Linh Ảnh Mẹ và Giã từ Mẹ (trong Nhà thờ)

Khi đến trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre trong những ngày này:

– Xe từ 25 chỗ trở xuống có thể chạy thẳng vào trung tâm hành hương

– Xe trên 25 chỗ xin  đậu tại ngã ba Sơn Đốc.

– Xin quý Cha mang lễ phục trắng

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ngày Đại Lễ Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre được mọi sự tốt đẹp theo ý Chúa.

                                               Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã – Bến Tre kính báo.

Theo http://www.giaophanvinhlong.net