Hôm nay ngày 03 – 8 – 2013, lúc 8 giờ. Tại Linh Đài TTTM Mẹ Tàpao, Cha Giacôbê Tạ Chúc, quản Xứ Giáo xứ Gia An, và Cha Giuse Phạm Thanh Tính, Quản xứ Giáo Xứ Chợ Sàng Quảng Bình. Cùng Dâng Thánh Lễ đồng tế, với ý nguyện dâng mọi công việc của Giáo Xứ Gia an, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa chúc lành. Nhờ Mẹ Và Xin Mẹ Tàpao cầu bầu cho Giáo xứ Gia An chúng con.

Trong Thánh Lễ với sự hiệp thông có Quý Thầy, Quý Soeur, HĐMV của Giáo Xứ, và đông đảo bà con Giaó dân Gx Gia an cùng Gx Chợ Sàng Quảng Bình. Sau bài Đọc Lời chúa, Cha Giuse chia sẻ giảng Lễ “về lòng tin của Mẹ Maria, là Mẹ của các kẻ Tin, và Mẹ phó thác nơi Thiên Chúa mọi sự trong cuộc đời của Mẹ, như Thiên Thần truyền tin cho Mẹ hạ sinh Chúa Giêsu, cho đến cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Đấng cứu thế, Chúa chúng ta”.

Thánh lễ được bế mạc lúc 8 giờ 50, Cha Chủ tế chúc lành cho bà con giáo dân các Giáo xứ ra đi bình an.

Nguyện xin Thánh Mẫu Mẹ TàPao, Mẹ Nhân lành Cầu bầu cùng Chúa cho Giáo xứ Gia an chúng con. Đang làm và sẽ khởi sự, mọi công trình xây dựng, củng cố ĐứcTin trong năm Đức Tin cho Chúng con, như Mẹ đã Tin và phó thác nơi Thiên Chúa mọi sự. Và chúc lành mọi công trình xây dựng vật chất trong Giáo Xứ chúng con.

Paul Nguyễn Văn Thanh