Vào lúc 11giờ15, ngày 02/03/2013, tại linh đài Mẹ Tàpao, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo phận Cần Thơ, đã dâng thánh lễ cầu bình an cho Giáo Hội, cầu cho việc tuyển chọn Tân Giáo Hoàng, và các ý nguyện khác của các đoàn hành hương. Cùng đồng tế với Đức Cha Stêphanô có linh mục Montfort Nguyễn Vĩnh thuộc Đan Viện Xitô Phước Lý tại Bình Triệu.

Giảng giải bài Tin Mừng Lc 1,26-38, Đức Cha nói về tiếng Xin Vâng của Đức Trinh Nữ Maria khi sứ thần truyền tin cho Mẹ, Ngài đề cập đến những ý khấn của khách hành hương nhưng lưu ý một ý khấn mà ít có người nào xin, đó là xin được giống như Mẹ, vâng theo thánh ý Chúa dầu chịu nhiều hệ lụy trong cuộc đời của Mẹ.

Đức Cha mời gọi noi gương Mẹ trong mọi bậc sống như: hàng giáo sĩ, tu sĩ, gia đình, để thưa tiếng “xin vâng”.
Và để kết thúc bài giảng, Đức Cha hướng tâm hồn mọi người lên Mẹ với ước nguyện: hôm nay đứng dưới chân Đức Mẹ Tàpao, xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta biết đón nhận mọi khó khăn thử thách bằng một thái độ khiêm tốn, và biết “Xin vâng như Mẹ”.

Tuy thời tiết có nắng nóng, oi bức của tiết trời mùa khô, nhưng Thánh lễ vẫn diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tàpao ban muôn ơn lành trên Đức Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ và quí khách hành hương và nhậm lời chúng ta cầu xin.

Được biết đoàn hành hương là những học viên lớp Kinh Thánh do Đức Cha hướng dẫn từ mấy chục năm qua.