Lạy Mẹ La Vang! Lạy Mẹ Việt Nam! Biết bao đời Mẹ thương con cái Việt Nam. Biết bao lần Mẹ thương nâng đỡ ủi an. Bao giông bão cuộc đời, buồn đau nước mắt tuôn tràn. Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chở che ban phát ơn lành.

ĐK: Xin Mẹ La Vang! Ôi! Mẹ hiền. Cho một Việt Nam vững đức tin. Danh Mẹ cao sang trên Thiên Đình. Danh Mẹ hiển vinh giữa chúng con…