CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU (30-31/5/2014)
 
ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH
“Người bảo gì các con cứ việc làm theo” Ga 2,5

Đại Hội Mẹ Trà Kiệu 2014
           
I. Ngày Thứ Sáu, 30-05-2014:

–  17g00:  Cha Tổng Đại diện chủ sự Thánh Lễ khai mạc Đại Hội tại lễ đài sân Nhà thờ Giáo xứ.
– 19g30:  Kiệu Mình Thánh Chúa từ Đài Mẹ Thạnh Quang lên Nhà thờ Giáo xứ. Sau đó, tiếp tục chầu Thánh Thể đến 22g00.
 
II. Ngày Thứ Bảy, 31-05-2014:
–          08g00-12g00:  
·        Các Giáo hạt thay phiên chầu Thánh Thể trên Nguyện đường đồi Bửu Châu.
·     Các linh mục ban Bí tích Hòa giải tại Nhà nguyện trên đồi Bửu Châu, sân Nhà thờ Núi, Đài Mẹ Thạnh Quang, Nhà nguyện Thánh Thể, Nhà thờ Giáo xứ.
–         09g00-11g00:   Hội thảo về gia đình do Ban Mục vụ Gia đình phụ trách.
·        Gia đình Trẻ: (từ 01-05 năm thành hôn) tại Hội trường Giáo xứ (Nhà thờ hầm)
·        Những gia đình khác: tại sân Nhà thờ Giáo xứ (sân me)
–         14g00:  Khai mạc giờ tôn vinh Đức Mẹ tại tiền đường Nhà thờ Giáo xứ, sau đó rước kiệu Đức Mẹ xuống lễ đài sân Nhà thờ Núi.
–         15g30:  Dâng hoa kính Đức Mẹ.
–         16g00:  Thánh Lễ đại triều bế mạc Đại Hội, kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
–         Phép lành với Ơn Toàn xá nhân dịp Năm Thánh Giáo phận, bế mạc Đại Hội.   
 


                                 Trà Kiệu, ngày 08 tháng 05 năm 2014
                                             Linh mục Quản xứ Trà Kiệu
                                              Phaolô Đoàn Quang Dân
                                                    Kính thông báo