Mọi mong chờ, mọi chuẩn bị… giờ cũng đã đến lúc cử hành Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần. Tâm điểm của đêm nay, đêm Con Thiên Chúa làm người đã được cả Giáo xứ TTTM Trà Kiệu tập trung tại Nhà thờ Chính, bên cạnh đó cũng có rất nhiều bà con lương dân cùng tham dự, để suy niệm thông qua các hoạt cảnh diễn nguyện và cao điểm là Thánh Lễ Vọng Đêm Giáng Sinh.

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Dập dìu tiến về Nhà “Thiên Chúa”

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm diễn nguyện bắt đầu.

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Hân hoan mừng Con Thiên Chúa giáng trần.

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Rước kiệu Chúa Giêsu Hài Đồng.

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Thánh Lễ bắt đầu.

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013

Đêm Vọng Giáng Sinh 2013