Con về theo chuyến hành hương
Bến Tre, Giáo Hạt dễ thương hiền hòa
Hai bên sông nước bao la
Bốn mùa cây trái đơm hoa trĩu cành
Người dân chân chất hiền lành
Bàu Dơi, Hưng Nhượng, quanh vành Giồng Trôm
Thánh Đường La Mã sớm hôm
Lời kinh tiếng hát như ôm xóm làng
Mẹ Hằng Cứu Giúp sẵn sàng
Chở che bảo bọc những đàn con thơ
Mẹ giang tay rộng đón chờ
Hãy về với Mẹ! Mẹ chờ chúng con
Tình Mẹ luôn tựa trăng tròn
Sáng soi đêm tối cho con thấy đường
Con về theo tiếng yêu thương
Đời con có Mẹ tựa nương tháng ngày
Con Về viếng mẹ hôm nay
Dâng hồn dâng xác trong tay Mẹ hiền
Đường đời có Mẹ bình yên
Mẹ Hằng Cứu Giúp khắp miền gần xa
Mẹ ơi! tình Mẹ thiết tha
Bao ơn lành đã ban ra cho người
Mẹ là Mẹ Chúa Ngôi Lời
Mẹ thương con cái trên đời thiết tha
Nay con trở bước về nhà
Cuộc đời có Mẹ có Cha chúc lành
Đời con sẽ đẹp như tranh
Hành hương về chốn an lành phúc vinh
                               Thanh Sơn