1. Ngước mắt nhìn Mẹ Tà Pao, con khẩn cầu vang xin. Xin ơn Thánh Đức đổ xuống con tràn đầy. Xin ơn của Mẹ hãy đỡ nâng đời con, cho con dự phần hiệp thông vào Thiên Chúa. Mẹ đứng đó giữa núi rừng Tà Pao, giang tay đợi chờ gọi mời con bước tới. Mẹ đứng đó như nói cùng Giê Su, xin ơn của Ngài đổ xuống trên gian trần.

2. Ngước mắt nhìn lên Mẹ con thành khẩn ăn năn. Ăn năn thống hối tội lỗi con đầy tràn. Xin ơn của Mẹ dẫn bước đi cùng con, cho con  được an lành trong Chúa. Mẹ đứng đó giữa cảnh đời lầm than, đau thương Mẹ buồn vì đời bao sóng gió. Mẹ đứng đó như nói cùng con đây. Yêu thương mọi người và tránh xa lỗi lầm.

ĐK: Mẹ Tà Pao ơi Mẹ Tà Pao, Con nhìn lên Mẹ thấy Mẹ đớn đau. Khi mà nhân loại đang sống trong lầm than,vương vấn tội lỗi đánh mất đi tình Ngài.