ĐK: Ai đến với Mẹ Tà Pao với lòng tin cậy Mẹ sẽ yêu thương. Ai đến với lòng thành tâm thực thi ý Chúa Ngài sẽ ban ơn trời.

Con đến với Mẹ cầu xin tin yêu tín thác. Mẹ sẽ luôn chúc lành. Ai đến với Mẹ Tà Pao, vững lòng trông cậy lẽ nào về không.

1. Con đến với Mẹ Tà Pao đem theo bao nhiêu là khắc khoải u hoài, mang trong lòng những nỗi niềm riêng tư, mang trong tâm tư nỗi niềm đau chua xót, dâng lên cho Mẹ để vơi nhẹ đau thương.

2. Năm tháng có Mẹ kề bên con luôn an vui vì sống ở bên Mẹ. Trao dâng cuộc đời những nồi niềm đau thương, trao luôn tương lai tháng ngày lên cho Chúa, dâng lên cho Người và cho Mẹ yêu thương.