1. La Vang Mẹ ơi  nhớ lại năm tháng đau thương, chiến tranh đạn bom, mùa hè đỏ lửa năm ấy. Đoàn con ly hương, ra đi lòng mang nổi buồn, bỏ lại sau lưng Quảng trị quê cha đất tổ. La vang Mẹ ơi, đồng hành dẫn con đi. Bước qua đạn bom, Thánh Địa ngày ấy tan hoang. Mẹ nhìn đàn con  tha phương bơ vơ lạc loài, nép mình bên Mẹ dẫn bước tới quê thiêng đường.

ĐK: Mẹ đã đến cùng con trên vùng đất mới, từ ngày đầu sơ khai còn chồng chất chông gai. Mẹ dùi dắt đàn con  vượt qua trăm ngàn gian khó, để hôm nay mới có tên gọi Giáo xứ Quảng Biên.

2.Giao xứ con mang tên Quảng Biên , toàn người Miền Trung tha phương lập nghiệp, chân chất thật thà chịu khó chịu thương , dãi nằng dầm sương gian khổ dặm trường. Vượt qua bốn mươi  năm, người đi kẻ đến một lòng chung tay xây dựng  xứ đạo Quảng Biên, cùng Mẹ chúng con dâng trọn niềm tin.