1. Lạy Mẹ La Vang xin kính chào Nữ Vương Thiên Đàng. Lạy Mẹ La Vang, muôn tấm lòng cất cao lời ca.  Khen danh Mẹ, Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Mẹ theo ý Chúa, Mẹ suy gẫm, Mẹ xin vâng. Theo chân Mẹ dùi đưa loan truyền báo Tin Mừng. Đem khát vọng đi gieo niềm vui rạng ngời Danh Chúa. Tôn vinh Mẹ La Vang dòng suối hồng ân ban phúc cho nhân trần.

ĐK: Maria ôi Mẹ La Vang của con. Maria ôi Mẹ La Vang Việt Nam.

2. Lạy Mẹ La Vang, con cúi đầu kính dâng lên Mẹ. Lạy Mẹ La Vang dâng tiến Mẹ khổ đau buồn vui. Bao thăng trầm, bao lắng lo. Đường bao nguy khó biển sóng gió, lòng gắn bó. Xin dâng trọn niềm tin, dâng tình mến vẹn tuyền. Theo tiếng Mẹ xin vâng phó thác cậy trông tìm về bên Chúa. Trong tay Mẹ La Vang đượm tình mến ủi an con sống trong an bình.

3. Lạy Mẹ La Vang, muôn tiếng lòng thiết tha khẩn cầu. Lạy Mẹ La Vang, xin đoái nhìn nước Việt của con. Ban thái hòa, ban phúc lộc.  Mẹ Maria, Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam.  Đây dân tộc của con, dòng máu da vàng. Đây giáo hội Việt Nam tuy bao lầm than một lòng theo Chúa. Khấn xin Mẹ La Vang độ trì nước Việt Nam được ấm no thanh bình.