ĐK: Mẹ Tà Pao! Xin đoái thương Giáo hội, xin ban cho ơn hiệp nhất và bình an . Mẹ thương ban cho dân tộc Việt Nam, được an hòa thịnh vượng. Ôi, lạy Mẹ Tà Pao, Mẹ Tà Pao!

1. Maria, ôi, Lạy Mẹ Tà Pao, danh thánh Mẹ ngọt ngào. Mẹ đẹp hơn trăng rằm. Mẹ sáng hơn sao Mai. Mẹ tinh tuyền hơn tuyết. Mẹ diễm lệ biết chừng nào, vì Mẹ là tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa Ba Ngôi!