Lạy Mẹ La Vang, Mẹ những ai đau khổ lầm than. Mẹ những ai vất vả  trăm đường, giữa biển đời chìm nổi long đong. Lạy Mẹ La Vang, nguyện đoái thương đoàn con bé nhỏ, đang thiết tha khẩn cầu cùng Mẹ, nhìn lên Mẹ vững lòng cậy trông.

ĐK: Lạy Mẹ yêu mến, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, muôn đời ca tụng Mẹ tràn đầy phúc.