1. Lời Mẹ dạy con năm xưa: Hãy làm theo lời Chúa. Lời Mẹ dạy con hôm nay:  Ăn năn đền tội cho đời.  Lời Mẹ là Kinh Mân Côi, cho con đường về bên Chúa. Lời Mẹ là “TIẾNG XIN VÂNG” , dạy con một đời dấn thân.

ĐK: Lạy Mẹ La Vang, xưa nay có ai kêu cầu Mẹ mà không được thương đến? Giờ đây con xin khiêm cung khấn kêu tên tên Mẹ một lòng vững tin. Lạy Mẹ La Vang, xin thương đến con lỗi tội mà ra tay bênh đỡ. Lạy Mẹ Thiên Chúa xin nghe tiếng con kêu cầu Avê Maria.

2. Lời Mẹ dạy con khiêm nhu, hát lời CA TỤNG CHÚA. Lời Mẹ dạy con ra đi, an vui tìm lại cho đời.  Lời Mẹ đồi Can – vê xưa trung kiên một lòng theo Chúa.  Lời Mẹ là tiếng ” CON ĐÂY” nguyện theo lời sứ thần truyền.