MẸ LA VANG THÀY DẠY CỦA CON

1. Kính chào Ái Nữ Thiên Chúa, Mẹ Con Chúa Trời. Cung điện của Chúa Ba Ngôi. Dạ Mẹ cưu mang Ngôi Lời nhập thể, lòng Mẹ mãi luôn chiêm ngắm Lời Ngài, thực thi Thánh ý đêm ngày.

2. Kính chào Nữ tỳ khiêm tốn, tỏa hương thiêng đường, giang trần chẳng chút tơ vương. Mẹ từ Belem lên đồi Canve, Mẹ cùng hiệp thông dâng lễ đền bồi, Mẹ trao Giê-su cho đời.

3. Biển đời sóng cồn gầm thét, thuyền con rã rời, tháng ngày lạc hướng chơi vơi. Tìm về La Vang, bến bờ bình an, nhờ Mẹ bảo ban cứu giúp độ trì, đời con hân hoan bên Mẹ.

4. Hỡi người, nhớ lời Mẹ hứa, nào mau quay về khấn nguyện tại chốn La Vang. Lời Mẹ khi xưa vẫn còn linh thánh “Từ rày về sau ai đến cùng Mẹ, Mẹ sẽ ban ơn dư đầy”.

ĐK: Mẹ La Vang, Mẹ La Vang lời sáng trong ngần nhân đức cao vời, Chúa cùng Mẹ. Mẹ La Vang, Mẹ La Vang, Mẹ dạy con Mến Chúa Mẹ dạy con yêu người, hỡi Mẹ Thầy dạy của con.

1