Đức Mẹ Bình An

Giáo dân tập trung tại nhà thờ chuẩn bị xuất phát

Đức Mẹ Bình An 02
Mẹ Bình An
Hành hương Mẹ Bình An
Hành hương Mẹ Bình An 04

Hành hương đến Linh Đài Đức Mẹ Bình An

Mẹ Bình An 05

Về bên Mẹ lòng con vui sướng Bình An

Tượng đài Đức Mẹ Bình An

Tượng Đài Đức Mẹ An Bình

Mẹ An Bình

Cộng đoàn tập trung đọc kinh – Cầu nguyện bên Mẹ

Mẹ Bình An 07
Hành hương Mẹ An Bình
Mẹ Bình An

Chuẩn bị dâng Thánh Lễ

Mẹ An Bình 07

Cha Phó Xứ Bảo Lộc Phêrô Phạm Minh Đức cử hành Thánh Lễ.

Mẹ An Bình 09