Tổng hợp hình ảnh Thánh Lễ đầu tháng – Khai mạc Tháng Hoa – Nhậm chức Quản Nhiệm

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang 1.5.2018.

Đoàn linh mục đồng tế của TGP Huế.

Tân Quản Nhiệm TTHH Đức Mẹ La Vang – Cha Micae Phạm Ngọc Hải.

Đại diện các hội dòng, nữ tu trong TGP Huế

Vũ khúc dâng hoa do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Huế phụ trách

Đại diện các thành phần Dân Chúa dâng hoa lên Mẹ La Vang

Ca đoàn Giáo xứ Trí Bưu và ca đoàn Martino đến từ TGP Sài Gòn.

Tân Quản Nhiệm TTHH Đức Mẹ La Vang – Cha Micae Phạm Ngọc Hải nói lời cám ơn.

Đoàn linh mục đồng tế chụp hình lưu niệm tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang