Kinh Thánh Mẫu La Vang

Kinh Thánh Mẫu La Vang cho Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang (1998-1999) được khai mạc trọng thể tại Thánh Ðịa La Vang lúc 09 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1998 và bế mạc ngày 15 tháng 08 năm 1999.

Kinh Thánh Mẫu La Vang. 25

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang
đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang,
muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.

Ðức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,
tinh tuyền thánh thiện,
sinh Ðấng cứu độ muôn loài.

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,
cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,
giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,
vẫn mãi đầy ơn thiêng.

Ơn phần hồn ơn phần xác,
người bệnh tật kẻ ưu phiền,
nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.

Cúi xin xuống phước hải hà,
đoái thương con cái thiết tha van nài.

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,
đại lượng bao dung,
cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con,
luôn sống đức hạnh,
đầy lòng cậy trông.

Và sau cuộc đời nầy,
xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể