Theo thông lệ Kiệu Minh Niên kính Ðức Mẹ La Vang vào ngày Mồng Ba Tết hằng năm, thứ sáu, ngày Mồng Ba Tết Tân Tỵ, hơn bốn ngàn người hành hương có mặt tại Thánh Ðịa La Vang để tham dự cuộc kiệu minh niên và Thánh Lễ đầu năm mới.

 Trời mát dịu. Từ sáng sớm, đoàn người hành hương khắp nơi trong Giáo phận Huế lũ lượt tiến về Thánh Ðịa La Vang. Một số người đã đến trước từ ngày Mồng Hai Tết và đã ở lại đêm dưới chân Mẹ.

Ðúng 09 giờ, theo hiệu lệnh của Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, chuông đánh, trống dục và chiêng dồn, báo hiệu đoàn kiệu lên đường. Ðoàn kiệu từ từ tiến về Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang. Thánh Giá dẫn đầu. Theo sau Thánh Giá, là đoàn các Bà Mẹ Gia Ðình cầm Cờ Ðức Mẹ, tiếp đến là đoàn Giới Trẻ, đoàn Ðồng Bào Sắc Tộc, đoàn giáo dân Giáo Phận Huế, đoàn giáo dân Giáo phận Qui Nhơn, đoàn giáo dân Giáo phận thành phố Sài gòn, đoàn nữ tu Mến Thánh Giá, đoàn nữ tu Con Ðức Mẹ Ði Viếng, đoàn nữ tu Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, đoàn nữ tu Dòng Thánh Phaolô, đoàn các nam tu sĩ các Dòng Thiên An vàThánh Tâm, đoàn các đại chủng sinh Huế, đoàn các linh mục Huế, cha Ðan viện phụ Dòng Thiên An, Cha Tổng Ðại Diện Giáo phận Huế, và sau cùng, Ðức TGM Huế đi trước bàn kiệu Ðức Mẹ Thánh Mẫu La Vang, có đoàn các em vải hoa đi theo để tung hô Ðức Mẹ.

Khi đoàn kiệu đến Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang, Tượng Ðức Mẹ Thánh Mẫu La Vang được đặt lên chỗ cao, Ðức TGM Huế dâng hoa và niệm hương kính Ðức Mẹ La Vang. Tiếp đến, cha Tổng Ðại Diện Giáo phận Huế và cha Ðan viện phụ Dòng Thiên An dâng hoa kính Ðức Mẹ. Sau đó, bắt đầu buỗi lần hạt cầu nguyện tại Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang với đề tài: noi gương Ðức Mẹ Maria, sống Tin Mừng Hòa Giải, sống Tin Mừng Yêu Thương và sống Tin Mừng Phục Vụ.

Suy niệm và cầu nguyện lần hạt xong, Ðức TGM xướng kinh “Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang”, và cộng đoàn hành hương sốt sắng đọc theo để tung hô Ðức Mẹ Maria La Vang và cầu nguyện với Ngài trong ngày đầu năm mới.

Cao điểm của cuộc hành hương đầu năm là Thánh Lễ Minh niên do Ðức TGM Huế chủ tế. Ðồng tế với Ðức TGM Huế, có Cha Tổng Ðại Diện Giáo phận Huế, cha Ðan viện phụ Dòng Thiên An, và 30 linh mục.

Trong bài giảng, Ðức TGM Huế suy niệm về giá trị của thời gian và khuyên mọi người hãy dùng thời gian Chúa ban, cho đúng. Ngài nhấn mạnh Chúa Giêsu không những là trung tâm điểm của thời gian, hôm qua, hôm nay và mãi mãi, nhưng Chúa Giêsu còn phải là trung tâm điểm của mọi người: Chúa Giêsu phải hiện diện trong cuộc đời của mọi người. Khi chúng ta gặp được Chúa Giêsu, chúng ta được biến đổi một cách lạ lùng, như gương của ông Giakêu, của bà Xamaritana, của bà Mađalêna. Và khi sự gặp gỡ với Chúa Giêsu đã biến đổi chúng ta, chúng ta thế nào cũng trở nên những người làm chứng và loan báo Tin Mừng một cách rất kiến hiệu. Ðức TGM chủ tế thúc giục mọi người hành hương hôm nay, hãy noi gương Ðức Mẹ Maria trong việc sống, làm chứng và loan báo Tin Mừng.

 Sau khi Ðức TGM Huế ban phép lành đầu năm và kết thúc Thánh Lễ, cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, thay mặt cộng đoàn hành hương, chúc mừng Năm Mới Ðức TGM Huế. Tiếp đến, các em thiếu nhivũ bài “Xuân Về”, các em thanh tuyển Dòng Thánh Phaolô vũ bài “Hái Hoa Xuân”, và hơn 100 đồng bào sắc tộc Bru Vân Kiều hát bài thánh ca “Ngày Ðầu Xuân” bằng tiếng Bru để mừng Năm Mới Ðức TGM Huế.

 Cuộc lễ Hành Hương Kiệu Minh Niên Tân Tỵ kính Ðức Mẹ Maria La Vang tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang kết thúc lúc 12 giờ trưa. Cộng đoàn hành hương, người về, kẻ còn nán lại. Và lúc nầy, trời bắt đầu mưa nặng hạt, nhưng tất cả mọi người hành hương hôm nay đều hân hoan thỏa mãn như được tắm gội trong hồng ân của Chúa và của Mẹ. Họ biết rằng họ ra về, nhưng có Ðức Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang đồng hành với họ, để giúp họ sống Tin Mừng, làm chứng Tin Mừng và loan báo Tin Mừng cho anh em đồng bào Việt Nam của họ trong thiên niên kỷ mới của Ngàn Năm Thứ ba nầy.