Đức Mẹ Sao Biển trước đây “núp” dưới một “túp lều” nhỏ, nằm bên cạnh bờ biển Mỹ Khê – Đà Nẵng. Hằng ngày, nhiều người dân vẫn đến với Mẹ Sao Biển, đọc kinh cầu nguyện hay tâm sự cùng Mẹ những lúc vui buồn. Sau này, giáo phận Đà Nẵng đã xây lại Linh đài Mẹ Sao Biển khang trang hơn, xung quanh là khuôn viên khá đẹp, và hàng tháng dâng thánh lễ đều đặn tại đây.

Mẹ Sao Biển - Đà Nẵng

Mẹ Sao Biển trước cơn bão 2006

Bảng tạ ơn được treo xung quanh “Chuồn bò”

“Căn lều” đơn xơ của Mẹ vẫn chống chọi được với cơn bão cấp 13-14

Khách hành hương đến viếng Mẹ Sao Biển

Quý Cha, quý sơ viếng Mẹ Sao Biển

Các gia đình hành hương về bên Mẹ Sao Biển

Mẹ Sao Biển – Xin cầu cho chúng con

Khách hành hương đọc kinh bên đài Mẹ

Mẹ Sao Biển 490

Đền Đức Mẹ Sao Biển ngập tràn hoa tươi

Mẹ sao biển 782

Đền Đức Mẹ Sao Biển được xây cất khang trang, sạch sẽ

Hôm nay, sau khi đến với Mẹ La Vang, chúng con lại được hành hương về bên Mẹ Sao Biển – Đà Nẵng. Lòng chúng con vui sướng biết bao khi được đến cùng Mẹ, được nghe kể những sự tích, ơn lạ mà Mẹ đã làm. Bấy nhiêu bảng tạ ơn làm sao minh chứng đủ ơn lành Mẹ đã đỗ xuống trên chúng con. Xin Mẹ Sao Biển luôn cầu bàu, phù trợ cho chúng con trước ngai tòa Thiên Chúa.