Toàn thể quang cảnh La Vang

Vươn mình trải rộng, chang chang nắng trời.

Đoàn con dân Việt khắp nơi

Rủ nhau “ thăm Mẹ Ngôi Trời hiển vinh”.

Thánh Mẫu chan chứa ân tình

Mặc cho thời tiết đồng tình hay không?

Nắng vàng chan rọi dưới đồng,

Mái che không có, cảnh trần không thôi!

Cảnh quang cảm động đất trời !

Thành Tâm Mừng Mẹ về nơi “Quê Nhà”.

Xác Hồn Đức Mẹ nguy nga

Trời cao thẳng tiến, thật là uy linh.

Thiên Thần chầu chực rước lên

Ngai Tòa Thiên Chúa siêu linh sáng ngời.

Nhìn xuống quang cảnh đông vui

Của đoàn con cái ngược xuôi tìm về,

Đủ mọi tầng lớp hả hê.

Một đoàn Đồng Tế dẫn về La Vang.

Đứng đầu đoàn rước huy hoàng,

Phêrô Đức Tổng hiên ngang chỉnh tề.

Quang cảnh tỏa rộng tư bề,

Nắng vàng rực rỡ tràn trề La Vang.

Thành tâm đứng dưới nắng vàng

Hiệp dâng Thánh Lễ La Vang mừng Người.

Trẻ, già, trai, gái mừng vui

Tỏ lòng sùng mộ dâng lên Đức Bà.

La Vang Thánh Mẫu ban ra

Phúc lành chan chứa đậm đà Mẫu Tâm.

Mẫu Tâm Thánh Mẫu ân cần

Chẳng thua lòng thành con cái gần xa.

Toàn cảnh đại lễ quê nhà

Đơn sơ, thành kính, thật là trang nghiêm

Tỏ bày sâu sắc niềm tin

Kính Mẹ Thiên Chúa quang minh nhất trời.

Sấp mình cảm tạ ân trời

Ban cho loài người,Thánh Mẫu tuyệt vinh!

Xin cho Nước Việt trung trinh

Làm sáng Danh Chúa trong tình mến yêu.

Amen

P.Trần Đình Phan Tiến