GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM THÁNH MẪU TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ NĂM 2015

Kỷ niệm 130 năm Đức Mẹ Trà Kiệu 1885-2015

 CHỦ ĐỀ: ĐỨC MARIA, NGÔI SAO CỦA CÔNG CUỘC TÂN PHÚC ÂM HÓA

“Maria vội vã lên đường” (Lc 1,39)

I. THỨ SÁU: NGÀY 29.5.2015

1. Thánh Lễ Khai Mạc

– Thời gian: 17h00

– Địa điểm: Lễ Đài – Trong sân nhà thờ Giáo Xứ Trà Kiệu.

– Phụ trách Phụng Vụ: Giáo xứ sở tại.

2. Đêm Canh Thức – Rước Kiệu và Chầu Thánh Thể

– Thời gian: Bắt đầu từ 19h30 đến 24h00.

– Địa điểm: Tại Đền Đức Mẹ Thạnh Quang về nhà thờ giáo xứ (Mỗi người cầm 1 cây nến nhỏ).

– Phụ trách: Giáo xứ Trà Kiệu và các đoàn hành hương.

II. THỨ BẢY: NGÀY 30.5.2015

1. Buổi sáng

a. Thánh Lễ ban sáng

– Thời gian: Vào lúc 5h00.

– Địa điểm: Nhà thờ giáo xứ Trà Kiệu.

b. Chầu Mình Thánh Chúa

– Địa điểm: Tại Nhà Thờ Núi

– Thời gian: 7h30 – 12h30

– Phụ trách: Theo từng Giáo Hạt cử một Giáo xứ phụ trách

. 7h30 – 8h30: Giáo Hạt Trà Kiệu (Giáo xứ Xuân Thành).

. 8h30 – 9h30: Giáo Hạt Hòa Vang (Giáo xứ Phú Thượng).

. 9h30 – 10h30: Giáo Hạt Đà Nẵng (Giáo xứ Tam Tòa).

. 10h30 – 11h30: Giáo Hạt Tam Kỳ (Giáo Họ Tam Kỳ).

. 11h30 – 12h30: Giáo Hạt Hội An (Giáo Xứ Vĩnh Điện).

c. Hội thảo Mục vụ:

– Chủ đề: Giáo xứ với việc tân Phúc Âm hóa.

Lễ đài, bàn ghế, âm thanh ánh sáng: Giáo xứ Trà kiệu.

Chủ tọa: Đức Giám mục Giáo phận.

Thời gian: Từ 09g00 – 11g30.

Địa điểm: Sân Nhà thờ Giáo xứ.

Thành phần tham dự: Tất cả thành viên Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ trong Giáo phận, Tu sĩ, Chủng sinh, Ban Chấp hành các Đoàn thể, Ban Ngành cấp Giáo phận và cấp giáo xứ, giáo họ, Giáo lý viên và những người quan tâm. Nhận huy hiệu tham dự sau khi gửi danh sách đăng ký.

Điều kiện tham dự: Đăng ký theo đơn vị giáo xứ và cho cha VP TGM trước ngày 25/5, đồng phục theo đơn vị mình nếu có, Giáo phận mời dùng cơm trưa tại chỗ. Mỗi tham dự viên mang theo một cây bút.

 d. Bí tích Hòa giải:

Thời gian: từ 08g00 sáng cho đến giờ đi kiệu.

Phụ trách trật tự: Ban Trật tự Giáo xứ Trà Kiệu, Hòa Lâm, Xuân Thạnh, Phú Thượng.

Phụ trách giải tội: các Cha trong toàn Giáo phận. Xin các Cha Hạt trưởng tổ chức phân công.

Địa điểm:  Có 4 địa điểm:

  •   Nhà thờ Núi: các Cha Giáo Hạt Đà Nẵng
  •   Công trường Nhà thờ Núi: các Cha Giáo Hạt Hòa Vang & Hội An
  •   Sân trước Đài Mẹ Thạnh Quang: các Cha Giáo Hạt Tam Kỳ
  •   Nhà thờ Giáo xứ: các Cha Giáo Hạt Trà Kiệu.

2. Buổi chiều

a. Kiệu Đức Mẹ

– Khai mạc: Tại sân nhà thờ Giáo Xứ Trà Kiệu

– Thời gian: 14h00.

b. Dâng Hoa Kính Đức Mẹ: Giáo xứ Chính Tòa

c. Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave

d. Bế mạc – Chia tay: 17h30

Thay mặt Ban Tổ chức             

Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Quản xứ TTTM Trà Kiệu