Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang 2013 (p4)

Thánh lễ Đại trào 15.08.2013.

Thánh lễ diễn ra long trọng sốt sắng, bắt đầu với đoàn rước từ nhà Hành hương La Vang lên Linh đài La Vang với đủ các thành phần dân Chúa quy tụ ca tụng Mẹ. Và kết thúc Thánh Lễ, mọi người ra về trong hân hoan, bình an.