THÁNH CA  ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Ban Truyền Thông Giáo phận xin giới thiệu bài hát của Linh mục Phero Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi mới sáng tác, khởi hứng từ tâm tình của người con xa Giáo phận luôn tưởng nhớ đến “MẸ MĂNG ĐEN”, đặc biệt Đại lễ của Giáo Phận sắp đến (15.09.2012). Chúng tôi không dám giới  thiệu nhiều nội dung và tâm tình của bài hát, nhưng xin mời quý vị vào trang BLOG Giáo phận nhà để cảm nghiệm Mẹ như đang chờ đợi những người con tiếp nối hai bàn tay của Mẹ để xoa dịu những vết thương của người nhân trần trong khổ đau mà ngày lễ “Mẹ Sầu Bi” sắp cử hành tại Măng Đen.

GP.KON TUM