Thánh lễ trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa do Đức Giám Mục Phan Thiết chủ sự. Cùng với đoàn đồng tế, Đức Cha Giuse chào mừng cộng đoàn hành hương từ muôn nơi về bên Mẹ. Ngài mời cộng đoàn hợp chung tâm tình tạ ơn và dâng một năm mới lên Thiên Chúa qua sự che chở của Mẹ Tàpao.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha gợi ý suy niệm về việc Giáo Hội mời gọi con cái mình chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ Maria dưới danh hiệu cao vượt “Mẹ Thiên Chúa” qua 3 điểm. Thứ nhất, Mẹ Thiên Chúa là một đặc ân dành riêng cho Đức Maria, đi liền với mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa làm người trong hình hài trẻ Giêsu do Mẹ sinh ra. Trẻ Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người trong một ngôi vị duy nhất, nên qua nhịp cầu sinh nở, Mẹ là Mẹ của trẻ Giêsu thế nào thì cũng là Mẹ của Thiên Chúa thế ấy. Danh hiệu cực đỉnh này được Giáo Hội định tín tại Công Đồng Êphêsô năm 431. Thứ hai, danh hiệu Mẹ Thiên Chúa được xác quyết còn vì tâm lòng Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận cưu mang Lời Chúa bằng cách “ghi nhớ và suy niệm” dọc dài đời sống. “Ghi nhớ” để ôn lại quá khứ, “suy niệm” để định hướng tương lai, và tổng hợp lại là những đáp trả không mỏi mệt sao cho Lời Chúa kết sinh hoa trái trong cuộc sống hiện tại. Bền bỉ và sâu lắng. Mỗi ngày và mọi ngày. Và thứ ba, đặc ân Mẹ Thiên Chúa là lợi thế cách riêng cho Mẹ, vì từ danh hiệu gốc nguồn này, Giáo Hội đã minh định tiếp theo những đặc ân khác nữa để tạ ơn Chúa và tôn vinh Mẹ như: Mẹ đồng trinh, Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ lên trời. Nhưng lợi thế cách chung thuộc về đời tín hữu, bởi danh hiệu này mở ra chân trời mới, trong đó Mẹ trở thành Mẹ nhân loại. Ai là con Chúa cũng là con Mẹ và được Mẹ nâng đỡ chở che phù trì.